دات نت نیوک

اخبار

گروه
فصل پیک سفر و اقامتگاه هایی با اشتهار اما بی اعتبار!
نقد مقایسه اقامتگاه های غیرقانونی با B&B یا هاستل ها؛

فصل پیک سفر و اقامتگاه هایی با اشتهار اما بی اعتبار!

داریوش آل آقا
جمعه 27 اسفند 1395 | 08:06

ستاره هتل ها؛ نوری که در پستوی خانه نباید نهان کرد
درباره الزام یا اختیار نصب ستاره ها در سردر هتل ها

ستاره هتل ها؛ نوری که در پستوی خانه نباید نهان کرد

داریوش آل آقا
یکشنبه 08 اسفند 1395 | 07:35

بیش از یک سوم پروژه های هتل اروپا در آلمان به بهره برداری خواهند رسید
آلمان پیشتاز ساخت و ساز هتل در قاره سبز

بیش از یک سوم پروژه های هتل اروپا در آلمان به بهره برداری خواهند رسید

یکشنبه 01 اسفند 1395 | 14:10

گشایش نخستین هتل 5 ستاره با طرح کشتی در جهان در سلمانشهر مازندران
سال آبنده با مشارکت برند اسپانیایی؛

گشایش نخستین هتل 5 ستاره با طرح کشتی در جهان در سلمانشهر مازندران

پنجشنبه 28 بهمن 1395 | 20:07

اخبار برگزیده

جستجو در اخبار